Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρίας

Ο στόχος του Εκπαιδευτικού είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν οι ίδιοι στον εαυτό τους τις πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας και, με την κατάλληλη καθοδήγηση, να βρουν τρόπους να τη χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή.

Από τον Ιανουάριο του 2020 το Δίπλωμα στη Θετική Ψυχολογία πραγματοποιείται και στη Θεσσαλλονίκη. Ο στόχος του Εκπαιδευτικού είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν οι ίδιοι στον εαυτό τους τις πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας και, με την κατάλληλη καθοδήγηση, να βρουν τρόπους να τη χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή.

Σκοπός του Β' Κύκλου του προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε ενότητες που διδάχθηκαν στον πρώτο κύκλο, η εστίαση στην πρακτική εφαρμογή συγκεκριμένων εννοιών αλλά και η γνωριμία σας με νέα πεδία της Θετικής Ψυχολογίας.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελαμτίες υγείας και ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε επαγγελματίες από τον χώρο της διαχέιρισης ανρθώπινου δυναμικού κατόχους του Διπλώματος Θετικής Ψυχολογίας ή παρεμφερούς εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια διάχυσης της επιστημονικής γνώσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών μας προσπαθειών η ΕΕΘΕΨΥ οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ειδικά workshops που απευθύνονται σε φοιτητές και επαγγελματίες του κλάδου. 

Οι θεματικές των σεμιναρίων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα.

Please reload

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των μεθόδων έρευνας που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κλινική και Συμβουλευτική Ψυχολογία για την διερεύνηση εκείνων των μεταβλητών που θεωρούνται ως οι πλέον σημαντικές. Διαφορετικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί παρουσιάζονται κριτικά, και οι επιστημονολογική τους βάση εξετάζεται και σχετίζεται με την κάθε μέθοδο. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα κύρια αποτελέσματα σχετικών ερευνών και οι τάσεις για την πορεία και ταυτότητα της έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία στο μέλλον.

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών της ψυχομετρίας ως κλάδου της ψυχολογίας. Θα παρουσιαστούν οι αρχές και τα αξιώματα της ψυχομετρίας όπως και εκείνα τα στοιχεία της εγκυρότητας, αξιοπιστίας και στάθμισης ψυχομετρικών δοκιμασιών που θεωρούνται ως τα πλέον σημαντικά. Επιπλέον θα πραγματοποιήσουμε μια ιστορική αναδρομή από τις αρχές της Ψυχομετρίας μέχρι το 1950 και θα ασχοληθούμε με ζητήματα δεοντολογίας και με τις κυριότερες θεωρίες που προσπαθούν να ορίσουν την έννοια της νοημοσύνης.

Please reload

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Διεύθυνση: Παιωνίου 2

10440, Αθήνα

E-mail: info@positiveemotions.gr

Τηλέφωνο: 210 8251536

Fax: 210 8251581

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  • Facebook Social Icon

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

ΣΤΟ newsletter