Έρευνα

Οι δημοσιεύσεις της ερευνητικής ομάδας της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας και των μελών της σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία

Οι παρουσιάσεις της ερευνητικής ομάδας της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας και των μελών της σε επιστημονικά συνέδρια ψυχολογίας 

Τα ψυχομετρικά εργαλεία που έχουν προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από την ερευνητική ομάδα και τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας

Οι διδακτορικές διατριβές που έχουν διεξαχθεί από τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας 

Η είσοδος στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη επιτρέπεται μόνο για τους φοιτητές και τους επιστημονικούς συνεργάτες 

Please reload

Γνωρίστε και εφαρμόστε τις βασικές αρχές της Θετικής Ψυχολογίας !

Περισσότερα

Γίνετε μέλη της ΕΕΘΕΨΥ για να συμμετέχετε στα συνέδριά μας με μειωμένο κόστος και να έχετε άμεση ενημέρωση για τα δρώμενα στον τομέα της Θετικής Ψυχολογίας!