top of page

Γίνετε μέλη

Συμμετοχή στην Εταιρία: γιατί και πώς

Η Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας δημιουργήθηκε ουσιαστικά πολύ νωρίτερα από την τυπική ίδρυσή της. Μέσα από το κέφι, το μεράκι και την αγάπη για την ψυχολογία, το ενδιαφέρον για τη μάθηση αλλά και την πίστη σε αυτό το καινούργιο και ταυτόχρονα τόσο παλιό ρεύμα, την καθαυτή προαγωγή  της ευημερίας και της ευτυχίας, οδηγηθήκαμε στη συγκρότηση μιας καλά οργανωμένης ομάδας πριν ακόμα το συνειδητοποιήσουμε. Γρήγορα η ομάδα έγινε μεγάλη, τα όρια μιας αίθουσας στενά και η επιθυμία μας να μοιραστούμε μεγαλύτερη.

Σκοπός της εταιρείας είναι καταρχήν, η κατανόηση και η διερεύνηση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας με στόχο την αξιοποίηση τους στη μελέτη όσο και σε εφαρμογές για την  υποστήριξη της ανθρώπινης ανάπτυξης και ευημερίας. Ο στόχος αυτός αφορά τον καθένα από μας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, καθώς ο εντοπισμός, η καλλιέργεια και η ενδυνάμωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, ικανοτήτων και αρετών του ατόμου οδηγεί τόσο στην ανάπτυξη και ευημερία του ιδίου, όσο και σε εκείνη των διαφόρων ομάδων και οργανισμών στους οποίους συμμετέχει.

Αν αισθάνεστε κι εσείς ότι η Θετική Ψυχολογία σας αφορά, αν θέλετε να μάθετε τι πρεσβεύει, να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις, τα συνέδρια, τις τελευταίες έρευνες και τα ευρήματά τους, είμαστε ο κατάλληλος χώρος για να το πετύχετε.


Εάν πάλι,  

• δεν σας αρκεί ο ρόλος του ακροατή, ή του αναγνώστη,

• θα θέλατε να συμμετέχετε ενεργά, να εκπαιδευτείτε, να ερευνήσετε και να εφαρμόσετε στην προσωπική σας ζωή τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας,

• εκτιμάτε ότι το έργο της ψυχολογίας δεν αφορά μόνο τη μείωση του ψυχικού πόνου και την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων, αλλά παράλληλα και πρωτίστως, την ευημερία και την ανάπτυξη, την ικανοποίηση από τη ζωή, την αισιοδοξία, την ελπίδα, την αναζήτηση και την κατάκτηση της ευτυχίας,

τότε είστε ήδη ένας από μας.


Στην Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας είναι δυνατό να συμμετάσχετε, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δυνατότητές σας, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα. Αν είστε διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες  Ψυχολογίας ή άλλων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και το έργο σας εντάσσεται στον ευρύτερο γνωστικό χώρο της Θετικής Ψυχολογίας, μπορείτε να γίνετε τακτικά μέλη της Εταιρείας. Αν είστε κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, μπορείτε να γίνετε δόκιμα μέλη της Εταιρείας. Αν τέλος, ενδιαφέρεστε για το χώρο της Θετικής Ψυχολογίας και υποστηρίζετε τους σκοπούς της Εταιρείας αλλά δεν ανήκετε σε κάποιο συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο, θα χαρούμε να είστε μαζί μας ως επίκουρα μέλη της Εταιρείας.


Πλεονεκτήματα μελών

Ως μέλη μας, θα έχετε τη δυνατότητα γνωριμίας, επικοινωνίας και συνεργασίας με όλους εμάς που ασχολούμαστε με τη Θετική Ψυχολογία στην Ελλάδα. Θα σας δοθεί επιπλέον η δυνατότητα να συμμετέχετε στα συνέδριά μας με μειωμένο κόστος, να λαμβάνετε δωρεάν το newsletter της Εταιρείας και να έχετε άμεση ενημέρωση για τα δρώμενα στον τομέα της Θετικής Ψυχολογίας. Ανάλογα, επίσης, με την κατηγορία μέλους στην οποία θα ανήκετε, θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε ενεργά στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Και όλα αυτά για αρχή. Η εξέλιξη του κλάδου, η συμμετοχή, το ενδιαφέρον και οι προτάσεις σας, αναμένουμε να ανοίξουν νέους δρόμους και ευκαιρίες για όλους μας. Καθώς, το σημαντικότερο ίσως από όλα, είναι ότι ως συμμετέχοντες στην Εταιρεία θα αισθανθείτε καλά! Εξάλλου, σύμφωνα με τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας, η ευτυχία εκτός από θετικές εμπειρίες, προϋποθέτει συμμετοχή, δέσμευση και νοηματοδότηση.

Κατηγορίες Μελών

  1. Τακτικά Μέλη: Τα τακτικά μέλη είναι υποψήφιοι διδάκτορες και διδάκτορες Ψυχολογίας, ή άλλων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών των οποίων το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο γνωστικό χώρο της Θετικής Ψυχολογίας. 

  2. Δόκιμα Μέλη: Τα δόκιμα μέλη είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην Ψυχολογία, ή άλλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες το έργο των οποίων εντάσσεται στον ευρύτερο γνωστικό χώρο της Θετικής Ψυχολογίας.

  3. Επίκουρα Μέλη: Είναι οποιοσδήποτε πολίτης ενδιαφέρεται να υποστηρίξει τους σκοπούς της εταιρείας, αλλά δεν πληροί τους όρους των τακτικών και δόκιμων μελών

  4. Επίτιμοι: Έλληνες και ξένοι επιστήμονες που τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική συμβολή τους στον τομέα των Θετικών Συναισθημάτων ή/και που με τις υπηρεσίες τους έχουν προσφέρει στην Εταιρείας ή/και έχουν συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.  Εγγράφονται ως μέλη τιμής ένεκεν και δεν βαρύνονται με εισφορές.  Ο αριθμός των επίτιμων μελών δεν είναι μεγαλύτερο από το 1/10 των τακτικών μελών.

  5. Χορηγά: Ινστιτούτα, Εταιρείες, Οργανισμοί, Ομάδες, Ερευνητικά Κέντρα ή Εργαστήρια και πρόσωπα φυσικά ή νομικά, τα οποία επιθυμούν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας με υλικοτεχνική, οικονομική ή άλλου είδους προσφορά.

Ετήσιες συνδρομές μελών

  • Τακτικά Μέλη: 50 ευρώ

  • Δόκιμα Μέλη: 40 ευρώ

  • Επίκουρα Μέλη: 20 ευρώ

Διαδικασία εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην Ελληνική Εταιρία Θετικής Ψυχολογίας αποστείλετε την αίτηση εγγραφής μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@positiveemotions.gr

Γνωρίστε και εφαρμόστε τις βασικές αρχές της Θετικής Ψυχολογίας !

Περισσότερα
bottom of page