Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Psychometric properties of the Stress Mind-set Measure (SMM) in a Greek sample

Karampas, K., Pezirkianidis, C., & Stalikas, A. (in press). Psychometric properties of the Stress Mind-set Measure (SMM) in a Greek sample. Psychology, 11(8), 1185-1199. 

https://www.scirp.org/html/10-6903132_102482.htm

Examining the effectiveness of two types of forgiveness intervention to enhance wellbeing in adults from young to older adulthood

Zichnali, O., Moraitou, D., Pezirkianidis, C., & Stalikas, A. (2019). Examining the effectiveness of two types of forgiveness intervention to enhance wellbeing in adults from young to older adulthood. OBM Geriatrics, Special Issue: Got aging? Examining later-life development from a positive aging perspective, 3, 1-29.

http://ikee.lib.auth.gr/record/311816/files/Examining.pdf

Promoting subjective wellbeing through kindness interventionWrite a catchy title...

Symeonidou, D., Moraitou, D., Pezirkianidis, C., & Stalikas, A. (2018). Promoting subjective wellbeing through kindness intervention. Hellenic Journal of Psychology, 16, 1-21.

https://pseve.org/wp-content/uploads/2019/04/Volume16_Issue1_Diamantia_Symeonidou.pdf

The role of grit in education

Christopoulou, M., Lakioti, A., Pezirkianidis, C., Karakasidou, E., & Stalikas, A. (2018). The role of grit in education. Psychology, 9(15), 2951-2971.

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=89388

Psychometric properties of the Depression, Anxiety, Stress Scales-21 (DASS-21) in a Greek sample

Pezirkianidis, C., Karakasidou, E., Lakioti, A., Stalikas, A., & Galanakis, M. (2018). Psychometric properties of the Depression, Anxiety, Stress Scales-21 (DASS-21) in a Greek sample. Psychology, 9(15), 2933-2950.

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=89383

Self-Compassion in clinical samples: A systematic review

Athanasakou, D., Karakasidou, E., Pezirkianidis, C., Lakioti, A., & Stalikas, A. (2020). Self-Compassion in clinical samples: A systematic review. Psychology, 11(2), 217-244.

The role of personal, professional, and psychological factors in therapists’ resilience. Professional Psychology: Research and Practice

Lakioti, A.,  Stalikas, A., & Pezirkianidis, C. (2020). The role of personal, professional, and psychological factors in therapists’ resilience. Professional Psychology: Research and Practice. Advanced Online Publication. https://doi.org/10.1037/pro0000306

Be Your Best You: A Pilot Study of a Positive Psychology Programme for People with Depression, Anxiety or Stress in Greece

Kotsoni, A., Kanellakis, K., & Stalikas, A. (2020). Be Your Best You: A Pilot Study of a Positive Psychology Programme for People with Depression, Anxiety or Stress in Greece. Psychology, 11(01), 13.

Validating a multidimensional measure of wellbeing in Greece: Translation, factor structure, and measurement invariance of the PERMA Profiler

Pezirkianidis, C., Stalikas, A., Lakioti, A., & Yotsidi, V. (2019). Validating a multidimensional measure of wellbeing in Greece: Translation, factor structure, and measurement invariance of the PERMA Profiler. Current Psychology

Οδηγός Coaching

Λακιώτη, Α. (2019). Θετική Ψυχολογία. Στο Α. Δερλώπας & Μ. Παυλάκης, Οδηγός Coaching (σελ. 99-109). Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.

Resilient reintegration as a result of psychotherapy: a grounded theory analysis of clients’ experiences

Lakioti, A., & Stalikas, A. (2018). Resilient reintegration as a result of psychotherapy: a grounded theory analysis of clients’ experiences. Counselling Psychology Quarterly, DOI: 10.1080/09515070.2018.1553774

"Add Flow to the Fire”: Flow and hope as a shield against burnout of fire service workers

Yotsidi, V., Kourmousi, N., Dermitzaki, E., Pezirkianidis, C., & Kounenou, K. (2018). “Add Flow to the Fire”: Flow and hope as a shield against burnout of fire service workers. Psychology, 9(6), 1291.

Promoting subjective wellbeing through a kindness intervention

Symeonidou, D., Moraitou, D., Pezirkianidis, C., & Stalikas, A. (in press). Promoting subjective wellbeing through a kindness intervention. Hellenic Journal of Psychology.

Being in the Zone”: A systematic review on the relationship of psychological correlates and the occurrence of flow experiences in sports’ performance

Stamatelopoulou, F., Pezirkianidis, C., Karakasidou, E., Lakioti, A., & Stalikas, A. (2018). “Being in the Zone”: A systematic review on the relationship of psychological correlates and the occurrence of flow experiences in sports’ performance. Psychology, 9(8), 2011-2030.

The relationships between client resistance and attachment to therapist in psychotherapy

Yotsidi, V., Stalikas, A., Pezirkianidis, C., & Pouloudi, M. (2018). The relationships between client resistance and attachment to therapist in psychotherapy. Journal of Contemporary Psychotherapy, 1-11. doi.org/10.1007/s10879-018-9406-y

The Client Attachment to Therapist Scale (CATS) in a Greek clinical population: A validation study

Yotsidi, V., Pezirkianidis, C., Karakasidou, E., & Stalikas, A. (2018). The Client Attachment to Therapist Scale (CATS) in a Greek clinical population: A validation study. Open Journal of Medical Psychology, 7(4), 59-81.

Validation of the Flourishing Scale (FS), Greek version and evaluation of two well-being models

Kyriazos, T. A., Stalikas, A., Prassa, K., Yotsidi, V., Galanakis, M., & Pezirkianidis, C. (2018). Validation of the Flourishing Scale (FS), Greek version and evaluation of two well-being models. Psychology, 9(7), 1789-1813.

Validity, Reliability and Factorial Structure of the Self Compassion Scale in the Greek Population

Karakasidou, E., Pezirkianidis, C., Galanakis, M. & Stalikas, A. (2017). Validity, Reliability and Factorial Structure of the Self Compassion Scale in the Greek Population. Journal of Psychology and Psychotherapy, 7(4), 313-319. doi: 10.4172/2161-0487.1000313.

The Effectiveness of a Pilot Self-Compassion Program on Well Being Components

Karakasidou, E., & Stalikas, A. (2017). The Effectiveness of a Pilot Self-Compassion Program on Well Being Components. Psychology, 8(4), 538-549.

Empowering the Battered Women: The Effectiveness of a Self-Compassion Program

Karakasidou, E., & Stalikas, A. (2017). Empowering the Battered Women: The Effectiveness of a Self-Compassion Program. Psychology, 8(13), 2200-2214.

Eudaimonic well-being and physical health. A systematic review

Boufali-Bavella C., Galanakis M., & Stalikas A. (2017). Eudaimonic well-being and physical health. A systematic review. International Journal of humanities and Social Studies (IJHSS), 5(3), 222-235

The Role of Hope in Academic and Work Environments: An Integrative Literature Review

Yotsidi, V., Pagoulatou, A., Kyriazos, T. & Stalikas, A., "The Role of Hope in Academic and Work Environments: An Integrative Literature Review", Psychology, 2018, 9, 385-402.

Using Bifactor EFA, Bifactor CFA and Exploratory Structural Equation Modeling to Validate Factor Structure of the Meaning in Life Questionnaire, Greek Version.

A three-faced construct validation and a bifactor subjective well-being model using the Scale of Positive and Negative Experience (SPANE), Greek Version

Stalikas, A., Kyriazos, T. A., Prassa, K., & Yotsidi, V. (in press). A three-faced construct validation and a bifactor subjective well-being model using the Scale of Positive and Negative Experience (SPANE), Greek Version, Psychology.

The Role of Occupational Stress and Emotional Intelligence in Working Health-Care and Medical Environments

Kanellakis ΚKarakasidou Ε & Koutsoukis Ν (2018). 

The Role of Occupational Stress and Emotional Intelligence in Working Health-Care and Medical Environments.Psychology Vol.9 No.6. DOI: 10.4236/psych.2018.96091

 

Galanakis, M., Lakioti, A., Pezirkianidis, C., Karakasidou, E., & Stalikas, A. (2017). International Journal of Humanities and Social Studies, 5(2), 120-127.

Karakasidou, E., Pezirkianidis, C., Stalikas, A., & Galanakis, M. (2016). Psychology 07(14), 1753-1765.

Karampas, K., Galanakis, M.  & Stalikas, A. (2016). Psychology, 7, 1727-1740.

Treatment engagement in the early phase of cognitive-behavior therapy for panic disorder: A grounded theory analysis of patient experience

Tzavela, E. C., Mitskidou, P., Mertika, A., Stalikas, A. & Kasvikis, Y. (2016). Psychotherapy Research, 15, 1-19.

Positive emotions and psychotherapeutic change: a pilot study.

Stalikas, A., Mitskidou, P., Seryianni, C., & Fitzpatrick, M. (Υπό δημοσίευση)

Θετικές παρεμβάσεις στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Μ Μυτσκίδου, Π. & Βλοντάκης, Ι. (2012). Ψυχολογία, 19(3), 296-312.

Pezirkianidis, C., Galanakis, M., Karakasidou, I., & Stalikas, A. (2016). Psychology, 7, 1518-1530.

Galanakis, M., Stalikas, A., Pezirkianidis, C., & Karakasidou, E. (2016). Reliability and validity of the Modified Differential Emotions Scale (mDES) in a Greek sample. Psychology, 7.

Pezirkianidis, C., Stalikas, A., Efstathiou, E., & Karakasidou, E. (2016). The relationship between meaning in life, emotions and psychological illness: The moderating role of the effects of the economic crisis. The European Journal of Counselling Psychology, 4(1), 1-24.

Flora, K., & Stalikas, A. (2015). Positive emotions and addiction. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 19(1), 57-85.

Moraitou, M., Galanakis, M., Stalikas, A., & Garivaldis, F. J. (2011). The relation of positive emotions to post partum depression. European Journal of Psychology, 1, 112-142.

Galanakis, M., Galanopoulou, F., & Stalikas, A. (2011). Do positive emotions help us cope with occupational stress? Europe's Journal of Psychology, 7, 221-240.

Stalikas, A., & Fitzpatrick, M. (2008). Positive emotions in psychotherapy theory, research, and practice: New Kid on the Block. Journal of Psychotherapy Integration, 18(2), 155–166.

Fitzpatrick, M., Stalikas, A. (2008). Positive emotions as generators of therapeutic change. Journal of Psychotherapy Integration, 18(2), 137–154.

Fitzpatrick, M., & Stalikas, A. (2008). Integrating positive emotions into theory, research, and practice: A new challenge for psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration, 18(2), 248–258.

Γαλανάκης, Μ., & Σταλίκας, Α. (2007). Ο Ρόλος της βίωσης θετικών συναισθημάτων στην ομαδική αποτελεσματικότητα. Ψυχολογία, 14,  42–56

Θετικά συναισθήματα και ψυχοθεραπεία: Εναλλακτικός δρόμος αλλαγής;

Σταλίκας, Α., Μπούτρη, Α., Σεργιάννη, Σ. (2006). Θετικά συναισθήματα και ψυχοθεραπεία: Εναλλακτικός δρόμος αλλαγής; Νόησις: Ειδικό αφιέρωμα συγκίνηση και νόηση, 2, σελ. 5-12.

Please reload

Γνωρίστε και εφαρμόστε τις βασικές αρχές της Θετικής Ψυχολογίας !

Περισσότερα

Γίνετε μέλη της ΕΕΘΕΨΥ για να συμμετέχετε στα συνέδριά μας με μειωμένο κόστος και να έχετε άμεση ενημέρωση για τα δρώμενα στον τομέα της Θετικής Ψυχολογίας!

Κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία

Is there a relationship between positive emotions and psychotherapeutic change?

Stalikas, A., Mitskidou, P., Seryianni, C., & Fitzpatrick, M. (Υπό δημοσίευση). Is there a relationship between positive emotions and psychotherapeutic change? A preliminary study. In Anagnostopoulos, E., Panagopoulou, & E. Karademas (Eds.) Modern Health Psychology in Europe. London: Taylor & Francis.

Stalikas, A., Fitzpatrick, M., Mitskidou, P., Boutri, A. & Seryianni, C. (2015). Positive emotions in psychotherapy: Conceptual propositions and research challenges. In O. Gelo, A. Pritz & B. Rieken, Psychotherapy research: Foundations, process, and outcome (pp. 331-349). Springer

Σταλίκας, Α., Μπούτρη, Α.. Δημητριάδου, Ε., Σεργιάννη, Χ., & Μερτίκα, Α. (2007). Η βίωση θετικού συναισθήματος στην ψυχοθεραπεία: Βασικές έννοιες, ορισμός, χρησιμότητα και φιλοσοφικό πλαίσιο. Στο Μαλικιώση – Λοϊζου, Μ. (Επ.Επιμ.), Συμβουλευτική ψυχολογία: Σύγχρονες προσεγγίσεις, σελ. 74-96.

Σταλίκας, Α., Γιωτσίδη, Β., & Μερτίκα, Α. (2007). Πολυπολιτισμός και η αποδοχή της διαφορετικότητας: Παιδιά της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας; Στο Μαλικιώση – Λοϊζου, Μ. (Επ.Εκδ.), Συμβουλευτική ψυχολογία: Σύγχρονες προσεγγίσεις, σελ. 25-50.

Please reload